تلگرام ,شماره ,ڪنید ,مخفی ,ڪلیڪ ڪنید ,تلگرام پلاس ,مخفی شمارهبرای مخفی کردن شماره خود در تلگرام ابتدا باید تلگرام پلاس را نصب ڪنید

 

بعد از نصب تلگرام پلاس وارد Settings شوید و بعد روی Privacy and security

ڪلیڪ ڪنید .

 

و سپس روی Hide mobile number from menu ڪلیڪ ڪنید .

 

خب حالا شماره شما مخفی میشود و هر ڪسی ڪه شما را با ایدی اددت کند

شماره شما قابل مشاهده نمیباشد

 

 

منبع اصلی مطلب : کامپیوتر و اندروید
برچسب ها : تلگرام ,شماره ,ڪنید ,مخفی ,ڪلیڪ ڪنید ,تلگرام پلاس ,مخفی شماره
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : نحوه مخفی کردن شماره خود در تلگرام